Algemene voorwaarden

Algemeen:

Voor alle leveringen en diensten gelden onze algemene voorwaarden voor verkoop en levering. Wijzigingen van de kleuren, verpakkingseenheden, uitvoeringen en prijzen die in de catalogus of op onze website staan, zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Drukfouten of onmiskenbare fouten in de prijslijsten, offertes of bevestigingen geven de koper niet het recht om aanspraak te maken.

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief de geldende btw. Prijswijzigingen blijven voorbehouden. De nieuwe prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten.

Leveringsvoorwaarden:

Onmiskenbaar gebrekkige of foute leveringen moeten meteen, op z’n laatst 8 dagen na ontvangst, worden gemeld. Het risico dat de levering verloren gaat tijdens het transport draagt de koper. Als de levering tijdens het transport is beschadigd, moet dit bij aflevering meteen bij de expediteur of vrachtvervoerder worden gemeld. Als u dit later meldt, kunnen wij uw melding niet erkennen.

Retourzendingen:

Retourzendingen moeten franco worden gestuurd. Retourzendingen die niet franco zijn, nemen wij niet aan. Als uw reclamatie gerechtvaardigd is, restitueren wij de verzendkosten die u heeft voorgeschoten.

Betalingsvoorwaarden:

Volgens afspraak!

Eigendom:

De levering blijft ons eigendom totdat de volledig prijs is betaald. Betalingen in termijnen worden niet geaccepteerd.