Sluitingsdagen 2024

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari en dinsdag 2 januari
paasmaandag: maandag 1 april
Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei
Pinksteren: Maandag 20 mei
Kerst 2e kerstdag: Woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag 27 december.