Impressum van de firma Mulder

Bedrijfsnaam: Mulder Diervoeding B.V.
Eigenaar: Fam. Mulder
Adres: Mors 8
7151 MX Eibergen
Nederland
Telefoon:
Fax:

0031 (0) 545 475820
0031 (0) 545 473188

E-mail:
Internet:
info@diervoeding.com
www.diervoeding.com
btw-nummer.:
Bevoegde rechtbank:

Hier kunt u ons vinden:

Design & programmering by CIELABmedia
E-mail: info@cielabmedia.de
Internet: www.cielabmedia.de
Telefoon: 0049 (0) 28 61 / 80 40 45 1


Auteursrecht:
Alle rechten van de website van Mulder Diervoeding blijven voorbehouden. Voor het kopiëren en gebruiken van de inhoud of afbeeldingen op de website van Mulder Diervoeding is schriftelijke toestemming van de firma vereist. De inhoud van de website van Mulder Diervoeding mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het kopiëren, vermenigvuldigen of wijzigen van de website is verboden.
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Verwijzend naar een uitspraak van de arrondissementsrechtbank Hamburg, distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhouden en afbeeldingen op alle websites waarnaar wij op onze website linken.
 
Mulder Diervoeding heeft de inhoud van deze website zorgvuldig en met de meest actuele informatie die de firma had, samengesteld. Het gebruik van en de toegang tot deze website en de websites die met deze website zijn verbonden d.m.v. links, geschied op eigen risico van de gebruiker. Aanspraak op schadevergoeding en garantieclaims op basis van ontbrekende of foute informatie zijn uitgesloten.
 
Mulder Diervoeding is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte schade of gevolgschade, die ontstaat door gebruik van of toegang tot deze website of websites die met deze website zijn verbonden d.m.v. links.
 
Mulder Diervoeding distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhouden op alle websites waarnaar op www.diervoeding.com en alle bijbehorende webpagina’s wordt gelinkt. Mulder Diervoeding wijst erop dat ze noch invloed op de vormgeving en inhoud van de door links verbondene websites heeft, noch zich deze inhoud eigen heeft gemaakt. Voor de inhoud van de door links verbondene websites zijn uitsluitend de exploitanten van deze websites verantwoordelijk.
 
Welke persoonlijke gegevens worden opgeslagen en gebruikt?
U kunt onze website bezoeken zonder dat wij enige persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Wij komen alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, te weten. En de specifieke webpagina’s die u bij ons bezoekt. Alleen als u gebruik maakt van bepaalde servicediensten worden er persoonlijke gegevens opgeslagen en gebruikt.
 
Waarom worden er persoonlijke gegevens opgeslagen en gebruikt?
Omdat we onze service niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze dienstverleners permanent willen verbeteren, analyseren wij de bovengenoemde algemene gegevens in statistieken.
 
Als u gebruik maakt van onze service, worden normaal gesproken alleen die gegevens opgeslagen die wij nodig hebben om deze service uit te voeren. Als wij u om meer gegevens vragen, gaat het om vrijwillige informatie. Deze persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de gewenste service en de behartiging van gerechtvaardigde, eigen bedrijfsbelangen.
 
Worden persoonlijke gegevens aan derden gegeven?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan andere bedrijven tonen, geven of verkopen en deze gegevens ook niet op een andere manier op de markt brengen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als wij echter wettelijk of volgens een gerechtelijk vonnis verplicht zijn om de gegevens te tonen of te geven, geldt er wat anders.
 
Toepassing van cookies:
In sommige delen van onze website maken we gebruik van cookies. Hierbij gaat het om identificatietekens die het mogelijk maken dat wij ons aanbod tijdens uw bezoek aan uw wensen kunnen aanpassen. Wij maken geen gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te verzamelen. Als u wilt weten welke cookies waar worden ingezet of cookies wilt uitsluiten, kunt u de instellingen van uw browser overeenkomstig wijzigen.
 
Veiligheid:
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onrechtmatige toegang. Onze medewerkers en dienstverleners die met de verwerking van gegevens te maken hebben, zijn verplicht om zich aan de wet persoonsregistraties te houden en vertrouwelijk met persoonlijke gegevens om te gaan.
 
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. Ze is geen basis voor een contractueel of ander soort formeel recht ten opzichte van of in dienst van een partij.