Privacy Policy

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard zijn wij heel zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand, of meerdere bestanden, die voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Inleiding

Mulder diervoeding B.V. (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, potentiële klanten en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacy policy leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens (kunnen) verwerken.
Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Mocht je vragen hebben omtrent privacy dan helpen we je graag verder via ons contactformulier of via +31 (0)545475820. Onze consumentenservice zal je zo goed mogelijk proberen te helpen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken (in de meeste gevallen gaat dit slechts om één van onderstaande gegevens):

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres / opt-in
 • Beroep
 • Deelnamedetails (van activaties en apps via de website of social media)
 • Lifestylekenmerken (bv. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses, demografische kenmerken)
 • Gegevens met betrekking tot transacties/aankoopgeschiedenis/betalingen voor onder andere terugbetalingen
 • Data verkregen uit sociale profielen zoals Facebook
 • IP-adres, cookie ID, surfgedrag
 • Afgeleide financiële data (inkomenscategorie, huizenbezit, autobezit)

Doeleinden

De gegevens die wij kunnen verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om contact met je op te nemen of als jij contact met ons opneemt (bijvoorbeeld telefonisch, via ons contactformulier of via e-mail).
 • om kosten te kunnen vergoeden
 • om een (gepersonaliseerde) nieuwsbrief te verzenden
 • voor statistische doeleinden
 • voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
 • gegevens van deelnemers aan acties en prijsvragen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten
 • voor het optimaliseren en verbeteren van de (online) klantervaring

Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. De eventuele toestemming voor de nieuwsbrief kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Cookies

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Mulder diervoeding kan deze cookies gebruiken om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten. Je kunt je cookies ook zelf verwijderen via je browser.
Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ons contactformulier o.v.v. Rechten van betrokkenen.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kunt de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan beëindigen we de verwerking zo snel mogelijk.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mails. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover via deze pagina een klacht of een tip indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als wij persoonsgegevens verwerken voor onze klanten, maken wij altijd afspraken die wij vastleggen in een Verwerkersovereenkomst.

Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Mulder diervoeding: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming. Dit gaat met name over nieuwsbrief opt-ins.

Auteursrecht

Alle rechten van de website van Mulder Diervoeding blijven voorbehouden. Voor het kopiëren en gebruiken van de inhoud of afbeeldingen op de website van Mulder Diervoeding is schriftelijke toestemming van de firma vereist. De inhoud van de website van Mulder Diervoeding mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het kopiëren, vermenigvuldigen of wijzigen van de website is verboden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Verwijzend naar een uitspraak van de arrondissementsrechtbank Hamburg, distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhouden en afbeeldingen op alle websites waarnaar wij op onze website linken.

Mulder Diervoeding heeft de inhoud van deze website zorgvuldig en met de meest actuele informatie die de firma had, samengesteld. Het gebruik van en de toegang tot deze website en de websites die met deze website zijn verbonden d.m.v. links, geschied op eigen risico van de gebruiker. Aanspraak op schadevergoeding en garantieclaims op basis van ontbrekende of foute informatie zijn uitgesloten.

Mulder Diervoeding is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte schade of gevolgschade, die ontstaat door gebruik van of toegang tot deze website of websites die met deze website zijn verbonden d.m.v. links.

Mulder Diervoeding distantieert zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhouden op alle websites waarnaar op www.diervoeding.com en alle bijbehorende webpagina’s wordt gelinkt. Mulder Diervoeding wijst erop dat ze noch invloed op de vormgeving en inhoud van de door links verbondene websites heeft, noch zich deze inhoud eigen heeft gemaakt. Voor de inhoud van de door links verbondene websites zijn uitsluitend de exploitanten van deze websites verantwoordelijk.

Eibergen, 29 mei 2018